Obchodní podmínky

Součástí těchto obchodních podmínek jsou také Zásady ochrany osobních údajů. Prostudujte si je prosím.

  • Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje ani ji nelze jiným způsobem kompenzovat.
  • Návštěvník je povinen dodržovat provozní a návštěvní řád místa konání akce.
  • Padělání vstupenky je trestné.
  • Elektronická vstupenka platí pouze pro jednu osobu a vstup do placené zóny bude umožněn pouze první osobě, která takovouto vstupenku předloží ke kontrole.
  • V případě elektronické vstupenky je nutné, aby na ní byl čitelný QR kód, pomocí něhož bude vstupenka identifikována při kontrole.
  • V případě zrušení akce z důvodu organizátora akce, bude zaplacené vstupné refundováno zpět do třiceti dnů od plánovaného data akce.